Mury do góry!

Mury do góry!

Szanowni Państwo!

Minęły kolejne dwa miesiące i postęp robót jest dużo bardziej widoczny. Zakończono zbrojenie płyt fundamentowych, jak też zabetonowano je we wszystkich siedmiu budynkach. Zaczęły rosnąć mury… Wykonano poziom zero (parter) w budynku nr 17 (ściany i schody żelbetowe) a w budynkach nr 1 do 6 (bliźniaki) jest on na ukończeniu (tu ściany są głównie murowane). W budynku nr 17 wykonano ponadto szalunki podciągów i zbrojenie pod strop nad parterem i rozpoczęto montaż stropów typu filigran.

Na terenie działki zakończono roboty instalacyjne związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z podejściami do poszczególnych budynków. Zakończono też budowę gazociągu średniego ciśnienie na terenie działki i podłączono go do istniejącej sieci. Wykonano podejścia gazu do bliźniaków. Ponadto zakończono realizację przyłącza wody a na ukończeniu jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Osoby zainteresowane zakupem lokalu zapraszamy do Biura Sprzedaży przy inwestycji.