Wiosenny wzrost

Wiosenny wzrost

Szanowni Państwo!

Piękna wiosna zawitała do Rogowa. Przyroda rozkwita a budowa dotrzymuje im kroku. Wszystkie budynki nabrały pełnych kształtów i trwają prace konstrukcyjne związane z przykryciem ich dachami. Coraz więcej dzieje się też wewnątrz budynków. W budynkach nr 1 do 6 powstały ścianki działowe, rozprowadzono instalacje podtynkowe, prowadzone są roboty związane z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, stopniowo rozpoczynają się roboty tynkarskie. W budynku nr 17 na ukończeniu są roboty konstrukcyjne w dominancie i systematycznie wykonywane ściany murowane.

Rozpoczęły się roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym – wylano fundament pod budynek techniczny i wykonano wykop pod nieckę zbiornika wodnego oraz rozpoczęto wykopy pod ciek wodny towarzyszący przyszłemu pasażowi.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży na terenie budowy, które jest czynne od wtorku do soboty w godzinach 9:00-17:00. Na Państwa życzenie możliwość ustalenia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie.