Zobacz, co się dzieje na budowie

Zobacz, co się dzieje na budowie

Szanowni Państwo!

Jak to na każdej budowie: na początku widać tylko wykopy oraz hałdy ziemi i gruzu. Można pomyśleć: nic się nie dzieje! Jest odwrotnie. Przez pierwsze tygodnie zostały wyburzone bardzo solidne fundamenty po rozebranych zabudowaniach. Wykopy zasypano i zagęszczono grunt pod budynki przewidziane w I etapie inwestycji. Na tak przygotowany teren weszła specjalistyczna firma, która za pomocą zbrojonych pali wzmocniła podłoże.
Przygotowanie podłoża uzupełniło wyprowadzenie instalacji podposadzkowych i budynki mogą zacząć rosnąć. Pierwsze zarysy już się pojawiły – wykonano warstwy na gruncie pod płytę fundamentową budynku apartamentowego (nr 17) i zaczęto przygotowywać jej zbrojenie. Stopniowo te same roboty są wykonywane dla wszystkich sześciu domków typu bliźniak (nr 1 do 6).

Równolegle do prac związanych z przygotowaniem podłoża były prowadzone roboty instalacyjne związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z podejściami do poszczególnych budynków. Rozpoczęto też realizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz budowę gazociągu średniego ciśnienie, który docelowo zasili w gaz budynki w inwestycji Baltica Heaven.

Osoby zainteresowane zakupem lokalu zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na stronie www inwestycji oraz do kontaktu z Biurem Sprzedaży.